ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  https://track.thailandpost.co.th/ 


ชื่อลูกค้า : คุณไท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-639-4165
จัดส่ง 28/11/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH71113G4SRC3A0

ชื่อลูกค้า : คุณสมชาย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-616-9791
จัดส่ง 28/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138742376TH

ชื่อลูกค้า : คุณศุภวารี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-3694
จัดส่ง 25/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138726603TH

ชื่อลูกค้า : คุณศรัณยา​ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-659-6492
จัดส่ง 25/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138726617TH

ชื่อลูกค้า : คุณฆริศา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-695-6632
จัดส่ง 25/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138726594TH

ชื่อลูกค้า : คุณศุทธิ์ชวาล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-944-5991
จัดส่ง 24/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138751157TH

ชื่อลูกค้า : คุณอธิภู / เบอร์ที่ขาย : 0XX-335-5628
จัดส่ง 24/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138751165TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฏฐา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-429-6536
จัดส่ง 22/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138723624TH

ชื่อลูกค้า : คุณธนพัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-282-8295
จัดส่ง 21/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138717703TH

ชื่อลูกค้า : คุณเอกพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-554-5945
จัดส่ง 21/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138717717TH

ชื่อลูกค้า : คุณนพณัช / เบอร์ที่ขาย : 0XX-195-4993
จัดส่ง 19/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED103579852TH

ชื่อลูกค้า : คุณเจนวิชญ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-194-4659
จัดส่ง 19/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED103579887TH

ชื่อลูกค้า : คุณชุติมนณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-209-5156
จัดส่ง 19/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED103579895TH

ชื่อลูกค้า : Pachpicha / เบอร์ที่ขาย : 0XX-465-4294
จัดส่ง 19/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED103579870TH

ชื่อลูกค้า : คุณนุช / เบอร์ที่ขาย : 0XX-624-4556
จัดส่ง 19/11/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เซนทรัลปิ่นเกล้า

ชื่อลูกค้า : พี่ทอม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-519-9297
จัดส่ง 19/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณจันทิมา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-463-5624
จัดส่ง 17/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ514475155TH

ชื่อลูกค้า : คุณอุมาพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-628-8282
จัดส่ง 17/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138714382TH

ชื่อลูกค้า : คุณกัลยรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-545-6115
จัดส่ง 16/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138713873TH

ชื่อลูกค้า : คุณสุวิทย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-146-2491
จัดส่ง 16/11/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED138713882TH