ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : ฉวีวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-362-3699
จัดส่ง 25/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED33608729TH

ชื่อลูกค้า : ณัฏฐกานต์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-446-5459
จัดส่ง 25/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED336087007TH

ชื่อลูกค้า : คุณกัลยรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-689-4241
จัดส่ง 25/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED336086995TH

ชื่อลูกค้า : คุณปกป้อง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-535-9562
จัดส่ง 24/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED377500010TH

ชื่อลูกค้า : คุณนนทชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-686-9659
จัดส่ง 24/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED352259981TH

ชื่อลูกค้า : คุณรมิดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-446-3929
จัดส่ง 24/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED352259978TH

ชื่อลูกค้า : คุณนิชานันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-165-6696
จัดส่ง 24/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED377500037TH

ชื่อลูกค้า : หนุ่มอะไหล่ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-369-7949
จัดส่ง 24/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED336087015TH

ชื่อลูกค้า : คุณแนต / เบอร์ที่ขาย : 0XX-542-4564
จัดส่ง 24/09/2020

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : AIS เซนทรัลพระราม3

ชื่อลูกค้า : คุณสุวรรณี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-1914
จัดส่ง 23/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX490952470TH

ชื่อลูกค้า : คุณกิตติยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-362-3291
จัดส่ง 23/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX490952495TH

ชื่อลูกค้า : คุณจารุวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-635-6322
จัดส่ง 23/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX490952483TH

ชื่อลูกค้า : คุณสุธาวัลย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-394-6598
จัดส่ง 23/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX490952476TH

ชื่อลูกค้า : คุณปวันพัสตร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-4287
จัดส่ง 23/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX490952462TH

ชื่อลูกค้า : กฤษฎา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-256-9392
จัดส่ง 22/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED325397949TH

ชื่อลูกค้า : รักษณกัญญ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-162-4459
จัดส่ง 22/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED325397952TH

ชื่อลูกค้า : พิบูลย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-645-1575
จัดส่ง 22/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED325397970TH

ชื่อลูกค้า : พิบูลย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-864-4655
จัดส่ง 22/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED325397970TH

ชื่อลูกค้า : เบิ้ด / เบอร์ที่ขาย : 0XX-789-1668
จัดส่ง 22/09/2020

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ลาดกระบัง

ชื่อลูกค้า : กชกร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-641-9542
จัดส่ง 21/09/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED336065355TH