ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  https://track.thailandpost.co.th/ 


ชื่อลูกค้า : คุณเธียรวิชญ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-168-2656
จัดส่ง 23/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287445139TH

ชื่อลูกค้า : คุณรุ่งโรจน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-941-9951
จัดส่ง 23/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287445156TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐรดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-941-9639
จัดส่ง 23/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287445142TH

ชื่อลูกค้า : คุณวิลาสินี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-296-4459
จัดส่ง 23/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287445111TH

ชื่อลูกค้า : คุณชลลดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-636-5428
จัดส่ง 23/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287445108TH

ชื่อลูกค้า : คุณวรัทยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-059-6369
จัดส่ง 23/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287445111TH

ชื่อลูกค้า : คุณอัมวิกา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-954-6424
จัดส่ง 22/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED167890065TH

ชื่อลูกค้า : คุณศุภอัษฎ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-149-2655
จัดส่ง 22/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED167890071TH

ชื่อลูกค้า : คุณนัยนา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-429-1429
จัดส่ง 22/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED167890085TH

ชื่อลูกค้า : คุณกิตติ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-656-6696
จัดส่ง 22/02/2024

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณกิตติพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-163-2954
จัดส่ง 22/02/2024

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TH030159ZZZB7E1

ชื่อลูกค้า : อ สุวัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-942-6553
จัดส่ง 22/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED167890092TH

ชื่อลูกค้า : คุณมนัสวินทร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-492-8914
จัดส่ง 21/02/2024

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TH010759VUJC7B

ชื่อลูกค้า : บ้านแม่นา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-563-2569
จัดส่ง 21/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287438990TH

ชื่อลูกค้า : หมิง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-897-8895
จัดส่ง 16/02/2024

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เซนทรัลปิ่นเกล้า

ชื่อลูกค้า : คุณฬินา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-996-5929
จัดส่ง 21/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287438977TH

ชื่อลูกค้า : คุณอมรลักษ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-155-2936
จัดส่ง 21/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287438985TH

ชื่อลูกค้า : คุณนฤมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-936-4495
จัดส่ง 21/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287438994TH

ชื่อลูกค้า : แมน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-366-4242
จัดส่ง 21/02/2024

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : คุณยุทธิ์วริษ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-651-9546
จัดส่ง 21/02/2024

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED287439045TH