ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณโอฬาร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-319-5929
จัดส่ง 14/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH47092TRS7X7B

ชื่อลูกค้า : คุณTik / เบอร์ที่ขาย : 0XX-156-4936
จัดส่ง 14/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : lineman pear clinic

ชื่อลูกค้า : คุณกัญฐณา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-419-5146
จัดส่ง 14/05/2022

ส่งโดย: GrabBike / หมายเลขพัสดุ : ลูกค้ามารับเอง

ชื่อลูกค้า : คุณรริดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-249-4556
จัดส่ง 13/05/2022

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU000177158DU

ชื่อลูกค้า : คุณณิชาภัทร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-164-9566
จัดส่ง 13/05/2022

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU000177155CS

ชื่อลูกค้า : คุณ Lyla / เบอร์ที่ขาย : 0XX-354-2642
จัดส่ง 12/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH37012TW83B1G

ชื่อลูกค้า : คุณมานิตย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-419-5624
จัดส่ง 12/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH03022TW8577H

ชื่อลูกค้า : คุณคุนหมิง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-964-2415
จัดส่ง 11/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH20072TSF2V2B

ชื่อลูกค้า : คุณธนวรรธน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-504-5393
จัดส่ง 11/05/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641564793TH

ชื่อลูกค้า : คุณฟ้า / เบอร์ที่ขาย : 0XX-242-6515
จัดส่ง 11/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณวนัสนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-350-9562
จัดส่ง 10/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH15062TNYPF5H

ชื่อลูกค้า : คุณจุฑามาศ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-442-4654
จัดส่ง 10/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH02012TNZ0V3A

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-993-5415
จัดส่ง 09/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : คุณอทิตญา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-823-5355
จัดส่ง 08/05/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641547452TH

ชื่อลูกค้า : คุณชยานนท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-947-9914
จัดส่ง 08/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH01362T181P7A

ชื่อลูกค้า : คุณริญญารัศมิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-893-5663
จัดส่ง 08/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ชื่อลูกค้า : คุณริญญารัศมิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-935-6536
จัดส่ง 08/05/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ชื่อลูกค้า : คุณอุไรวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-944-9949
จัดส่ง 08/05/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641547319TH

ชื่อลูกค้า : คุณยูริ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-962-8978
จัดส่ง 08/05/2022

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : รัชดา-สุทธิสาร

ชื่อลูกค้า : คุณโชติมา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-639-1624
จัดส่ง 08/05/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641547322TH