ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณเชอรี่ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-646-4599
จัดส่ง 31/07/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED021885735TH

ชื่อลูกค้า : คุณนฤมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-541-9624
จัดส่ง 31/07/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED021885758TH

ชื่อลูกค้า : คุณกรวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-695-3649
จัดส่ง 31/07/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED021885744TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐจารี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-156-4626
จัดส่ง 30/07/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED910293042TH

ชื่อลูกค้า : คุณธีรวัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-959-9664
จัดส่ง 30/07/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED910293039TH

ชื่อลูกค้า : คุณนิจทิวา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-569-5535
จัดส่ง 29/07/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : คาซ่าแกรนด์พระราม5

ชื่อลูกค้า : คุณชุติกาญจน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-141-5496
จัดส่ง 28/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : PTUN000109474Q4

ชื่อลูกค้า : คุณชุติกาญจน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-145-1593
จัดส่ง 28/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : PTUN000109474Q4

ชื่อลูกค้า : คุณศุภิชฎา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-664-5654
จัดส่ง 28/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : PTUN00010947655

ชื่อลูกค้า : คุณพิชยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-245-1564
จัดส่ง 27/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : PSRP000051584HM

ชื่อลูกค้า : คุณกชกร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-545-4249
จัดส่ง 27/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : RTCB000016205E8

ชื่อลูกค้า : คุณชญาดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-595-5563
จัดส่ง 27/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : PSRP0000515876Q

ชื่อลูกค้า : คุณสณัฐ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-239-4144
จัดส่ง 27/07/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง AIS

ชื่อลูกค้า : คุณมาย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-165-4223
จัดส่ง 27/07/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : Line man เพลินจิต

ชื่อลูกค้า : คุณกิตติคุณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-996-4515
จัดส่ง 27/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : PSRP000051589G6

ชื่อลูกค้า : คุณวุฒิกร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-256-9359
จัดส่ง 24/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPU000069034M5

ชื่อลูกค้า : คุณสุรีย์พร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-896-2599
จัดส่ง 24/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPU000069041WQ

ชื่อลูกค้า : คุณแพม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-239-6424
จัดส่ง 24/07/2021

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU0000690297F

ชื่อลูกค้า : คุณวรงค์วิบูล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-568-6545
จัดส่ง 24/07/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TPLU000069057W3

ชื่อลูกค้า : คุณวรงค์วิบูล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-689-9963
จัดส่ง 24/07/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TPLU000069057W3