ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  https://track.thailandpost.co.th/ 


ชื่อลูกค้า : คุณเกวลี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-145-3282
จัดส่ง 17/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED856325902TH

ชื่อลูกค้า : คุณอมฤต / เบอร์ที่ขาย : 0XX-895-5564
จัดส่ง 16/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED856325869TH

ชื่อลูกค้า : คุณนงลักษณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-492-8961
จัดส่ง 16/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED856325850TH

ชื่อลูกค้า : คุณวริศรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-195-6954
จัดส่ง 15/08/2022

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : ห้วยขวาง

ชื่อลูกค้า : คุณวิจิตร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-196-5424
จัดส่ง 15/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED856325781TH

ชื่อลูกค้า : คุณปัทมน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-424-4456
จัดส่ง 15/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED856325764TH

ชื่อลูกค้า : คุณบัณฑิต / เบอร์ที่ขาย : 0XX-945-2296
จัดส่ง 15/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED856325781TH

ชื่อลูกค้า : คุณธนวัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-615-4244
จัดส่ง 15/08/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH013334CDBG2F

ชื่อลูกค้า : คุณนัน​ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-469-6598
จัดส่ง 14/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED845285695TH

ชื่อลูกค้า : คุณชลิภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-392-4415
จัดส่ง 14/08/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : คุณเกตุจิน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-549-5642
จัดส่ง 14/08/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณอิงอิง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-242-6542
จัดส่ง 13/08/2022

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : line man นวลจันทร์

ชื่อลูกค้า : คุณฉวีวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-935-6142
จัดส่ง 13/08/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณสันติ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-441-4664
จัดส่ง 12/08/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณกะชามา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-542-4456
จัดส่ง 12/08/2022

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU0002041094Z

ชื่อลูกค้า : คุณชัชชธา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-924-4153
จัดส่ง 11/08/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH700133ZVC69D

ชื่อลูกค้า : คุณณภัทสรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-326-5159
จัดส่ง 11/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED845248995TH

ชื่อลูกค้า : คุณไพฑูรย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-623-9291
จัดส่ง 10/08/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH200733X0WK7H1

ชื่อลูกค้า : คุณเอกพันธุ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-564-5499
จัดส่ง 09/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED845248616TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัชมน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-878-7456
จัดส่ง 09/08/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED845248620TH