ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  https://track.thailandpost.co.th/ 


ชื่อลูกค้า : คุณนัท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-696-5654
จัดส่ง 21/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832360713TH

ชื่อลูกค้า : คุณฐณัฐ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-792-4654
จัดส่ง 21/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832360700TH

ชื่อลูกค้า : คุณพฤกษา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-456-5242
จัดส่ง 21/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832360695TH

ชื่อลูกค้า : คุณจิ๊กกี้ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-394-9971
จัดส่ง 20/09/2023

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : สาทร

ชื่อลูกค้า : คุณจรัญ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-156-9666
จัดส่ง 20/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED853713985TH

ชื่อลูกค้า : คุณศิรัณยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-9798
จัดส่ง 19/09/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณนวล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-456-4169
จัดส่ง 19/09/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : bts วงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณวรงค์ฤทธิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-792-4445
จัดส่ง 19/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832348774TH

ชื่อลูกค้า : คุณภานุวัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-992-8799
จัดส่ง 19/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832348765TH

ชื่อลูกค้า : คุณธีระศักดิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-366-4996
จัดส่ง 19/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832348788TH

ชื่อลูกค้า : คุณศุภรดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-616-9539
จัดส่ง 18/09/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : ภาคภูมิ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-996-1549
จัดส่ง 18/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832346529TH

ชื่อลูกค้า : คุณtm / เบอร์ที่ขาย : 0XX-566-3659
จัดส่ง 17/09/2023

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : ลาดพร้าว

ชื่อลูกค้า : ดวงจิตร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-636-6494
จัดส่ง 16/09/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : บุตรศริน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-469-9549
จัดส่ง 16/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : PYP41110000097

ชื่อลูกค้า : chhh / เบอร์ที่ขาย : 0XX-956-9563
จัดส่ง 16/09/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐญาภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-935-6515
จัดส่ง 16/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : emsวันจันทร์

ชื่อลูกค้า : คุณเศรษฐศิริ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-459-4195
จัดส่ง 15/09/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED832345945TH

ชื่อลูกค้า : tthoo / เบอร์ที่ขาย : 0XX-789-8989
จัดส่ง 15/09/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-664-5191
จัดส่ง 14/09/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู