ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณณัฐณิชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-589-2456
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381372TH

ชื่อลูกค้า : คุณพัทธ์ธีรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-269-6426
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381368TH

ชื่อลูกค้า : สุริยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-686-5499
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381356TH

ชื่อลูกค้า : คุณณฐณัฐฐ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-635-6266
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381320TH

ชื่อลูกค้า : คุณมลุลี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-983-9828
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381293TH

ชื่อลูกค้า : วรรณวิสา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-141-6923
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381280TH

ชื่อลูกค้า : คุณสราลี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-441-6292
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381333TH

ชื่อลูกค้า : อารีวัลย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-197-9324
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX491381259TH

ชื่อลูกค้า : ศุภกิจ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-196-3615
จัดส่ง 30/11/2020

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณอระสา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-416-9953
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED483444875TH

ชื่อลูกค้า : คุณเนตรนภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-954-6965
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED483444796TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐเมศร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-645-6932
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED483444836TH

ชื่อลูกค้า : คุณมยุรี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-893-6445
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED453816732TH

ชื่อลูกค้า : คุณจิรนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-924-5244
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED483444782TH

ชื่อลูกค้า : คุณชยายศ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-364-9515
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED483444822TH

ชื่อลูกค้า : คุณวุฒิชัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-469-9565
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED483444898TH

ชื่อลูกค้า : คุณจรูญ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-309-6965
จัดส่ง 27/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED483444805TH

ชื่อลูกค้า : ร้านมากินชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-362-2649
จัดส่ง 26/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX550535494TH

ชื่อลูกค้า : คุณกาญจนา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-9491
จัดส่ง 26/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX550535489TH

ชื่อลูกค้า : คุณพรพิมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-224-9169
จัดส่ง 26/11/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX550535480TH