ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  https://track.thailandpost.co.th/ 


ชื่อลูกค้า : คุณปิง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-963-6245
จัดส่ง 29/03/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH01333YT9C39E

ชื่อลูกค้า : คุณวฐิติกานต์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-146-3669
จัดส่ง 29/03/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH01423YT9EZ1A

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-554-1564
จัดส่ง 29/03/2023

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : พระราม3

ชื่อลูกค้า : คุณกรศศิร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-145-6989
จัดส่ง 29/03/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH04063YT9J38B

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐภาวินี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-635-1554
จัดส่ง 28/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455705392TH

ชื่อลูกค้า : คุณกวิน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-664-4904
จัดส่ง 28/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455705385TH

ชื่อลูกค้า : คุณวงศกร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-191-5494
จัดส่ง 28/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455705371TH

ชื่อลูกค้า : dhanasate / เบอร์ที่ขาย : 0XX-526-8992
จัดส่ง 26/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455727953TH

ชื่อลูกค้า : คุณเพ็ชรรินทร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-959-8324
จัดส่ง 26/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455727945TH

ชื่อลูกค้า : คุณกิรณา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-996-5146
จัดส่ง 25/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455727720TH

ชื่อลูกค้า : คุณสิทธิศักดิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-514-9795
จัดส่ง 25/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455727689TH

ชื่อลูกค้า : คุณมาค / เบอร์ที่ขาย : 0XX-945-5639
จัดส่ง 25/03/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : คุณมาค / เบอร์ที่ขาย : 0XX-195-4559
จัดส่ง 25/03/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : คุณเติ้ง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-295-1591
จัดส่ง 24/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455727519TH

ชื่อลูกค้า : คุณศศิธร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-426-5859
จัดส่ง 24/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455727522TH

ชื่อลูกค้า : คุณภรภัทร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-194-2956
จัดส่ง 24/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED455727536TH

ชื่อลูกค้า : คุณอรอิน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-519-6828
จัดส่ง 23/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED307074506TH

ชื่อลูกค้า : คุณอักษราภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-935-4296
จัดส่ง 22/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED307073995TH

ชื่อลูกค้า : คุณนันท์นิชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-096-9996
จัดส่ง 21/03/2023

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED307073845TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฏฐณิยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-941-6598
จัดส่ง 21/03/2023

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH01053XRXJJ0B