ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : สุปรียา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-416-3514
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ทรู ออกซิมใหม่

ชื่อลูกค้า : เบญจรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-4962
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330332866TH

ชื่อลูกค้า : ญภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-146-9297
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330380929TH

ชื่อลูกค้า : คุณพูมพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-449-2823
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : Ex330332778TH

ชื่อลูกค้า : นิรมถ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-224-6361
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ทรู ออกซิมใหม่

ชื่อลูกค้า : Chayapon / เบอร์ที่ขาย : 0XX-169-1596
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330332870TH

ชื่อลูกค้า : ดวงกมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-554-9923
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330332883TH

ชื่อลูกค้า : พิชญา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-635-3293
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330332818TH

ชื่อลูกค้า : คุณศศิธร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-692-9496
จัดส่ง 28/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330332852TH

ชื่อลูกค้า : คุณนภศร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-464-9328
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI433560928TH

ชื่อลูกค้า : คุณพลาพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-916-2655
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : flash

ชื่อลูกค้า : คุณพลาพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-394-4289
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : flash

ชื่อลูกค้า : แอด / เบอร์ที่ขาย : 0XX-951-4265
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เซนทรัลศาลายา

ชื่อลูกค้า : ธัญวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-445-6946
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI433560922TH

ชื่อลูกค้า : คุณพรเทพ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-552-4649
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI433560962TH

ชื่อลูกค้า : คุณสุมิตรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-295-9974
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI433560919TH

ชื่อลูกค้า : คุณอัญชลี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-361-7445
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI433560936TH

ชื่อลูกค้า : โชค / เบอร์ที่ขาย : 0XX-192-6249
จัดส่ง 27/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI433560993TH

ชื่อลูกค้า : ฐิติพรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-249-5144
จัดส่ง 26/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330400363TH

ชื่อลูกค้า : กมลวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-986-6563
จัดส่ง 26/05/2020

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EX330400382TH