ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณจีระพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-429-3859
จัดส่ง 29/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641538612TH

ชื่อลูกค้า : คุณจิรัฐ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-456-9382
จัดส่ง 27/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641535987TH

ชื่อลูกค้า : คุณสุพิชชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-414-9629
จัดส่ง 26/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED652002405TH

ชื่อลูกค้า : คุณB / เบอร์ที่ขาย : 0XX-169-6959
จัดส่ง 26/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : คุณพ.ต.นพดล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-195-5964
จัดส่ง 25/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED652001903TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐภูมิ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-828-2926
จัดส่ง 25/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณชญาภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-556-3659
จัดส่ง 24/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED652001881TH

ชื่อลูกค้า : คุณพี​รวัฒน์​ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-982-5469
จัดส่ง 24/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED652001895TH

ชื่อลูกค้า : คุณเกตุจินดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-569-5624
จัดส่ง 24/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณณัฏฐ์ทิตา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-696-2659
จัดส่ง 24/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณทิว / เบอร์ที่ขาย : 0XX-946-5532
จัดส่ง 23/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : emsวันอาทิตย์

ชื่อลูกค้า : คุณกุลรดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-641-9164
จัดส่ง 23/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : emsวันอาทิตย์

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-532-6495
จัดส่ง 23/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณกิตติพงษ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-329-9650
จัดส่ง 23/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH14022RPA8E9H

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐจิตกานต์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-459-2456
จัดส่ง 23/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH14022RPO9TY5

ชื่อลูกค้า : คุณสิณเจริญ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-519-5654
จัดส่ง 21/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641502581TH

ชื่อลูกค้า : คุณสิณเจริญ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-565-5942
จัดส่ง 21/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641502581TH

ชื่อลูกค้า : คุณน้องแพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-523-5626
จัดส่ง 21/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641502604TH

ชื่อลูกค้า : คุณกัลย์ณิศา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-492-8799
จัดส่ง 21/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641502618TH

ชื่อลูกค้า : คุณสุจิตรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-145-4169
จัดส่ง 20/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641501828TH