ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณปฐมพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-615-1964
จัดส่ง 15/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH480624BQ8D2F

ชื่อลูกค้า : บ.เคเอสมอร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-944-9296
จัดส่ง 15/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH470128Q886L

ชื่อลูกค้า : คุณอาแอเสาะ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-246-4653
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSวันจันทร์

ชื่อลูกค้า : คุณชาตรี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-524-9923
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH200852AIU498YJ

ชื่อลูกค้า : คุณพสิษฐ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-595-3668
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH0105489YT85A

ชื่อลูกค้า : คุณอรุษ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-153-9993
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH270123WU440A

ชื่อลูกค้า : คุณณพรรษสร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-959-9469
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH200723WU452H

ชื่อลูกค้า : คุณจตุพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-459-8287
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH190123WU422A

ชื่อลูกค้า : คุณปวิตรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-914-5926
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH010523WU470A

ชื่อลูกค้า : คุณเกษมสันต์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-997-9787
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH61012433868A

ชื่อลูกค้า : คุณปนาชร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-662-2944
จัดส่ง 13/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH01332433897D

ชื่อลูกค้า : คุณแนน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-914-5564
จัดส่ง 11/11/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : ร่มเกล้า

ชื่อลูกค้า : คุณแนน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-4624
จัดส่ง 11/11/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : ร่มเกล้า

ชื่อลูกค้า : คุณพิศิทธิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-156-5987
จัดส่ง 10/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EG891703635TH

ชื่อลูกค้า : อ.แนช / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-5424
จัดส่ง 10/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EG891703621TH

ชื่อลูกค้า : คุณปภาอร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-994-2644
จัดส่ง 10/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EG891703618TH

ชื่อลูกค้า : คุณปภาอร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-559-8242
จัดส่ง 10/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EG891703618TH

ชื่อลูกค้า : คุณสิรีศตภัค / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-6296
จัดส่ง 09/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH320123BUDZ5A

ชื่อลูกค้า : คุณปภาอร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-924-2646
จัดส่ง 09/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH5880123BUKK5H

ชื่อลูกค้า : คุณเพ็ญพิชชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-6596
จัดส่ง 08/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED097372546TH