ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณอรุณี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-939-5654
จัดส่ง 20/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เซนทรัลปิ่นเกล้า

ชื่อลูกค้า : คุณปาณิสรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-695-6542
จัดส่ง 20/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED641501816TH

ชื่อลูกค้า : อาจารย์นฤมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-414-1592
จัดส่ง 19/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572896872TH

ชื่อลูกค้า : อาจารย์นฤมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-944-9626
จัดส่ง 19/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572896872TH

ชื่อลูกค้า : อาจารย์นฤมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-414-2663
จัดส่ง 19/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572896872TH

ชื่อลูกค้า : อาจารย์นฤมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-194-4966
จัดส่ง 19/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572896872TH

ชื่อลูกค้า : อาจารย์นฤมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-449-2919
จัดส่ง 19/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572896872TH

ชื่อลูกค้า : คุณลักขินา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-424-9544
จัดส่ง 19/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณสุทธินี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-546-5054
จัดส่ง 18/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH04012R2HCK4G

ชื่อลูกค้า : คุณภัทรวดี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-463-6424
จัดส่ง 18/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572878851TH

ชื่อลูกค้า : คุณสิริน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-545-9424
จัดส่ง 18/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572878882TH

ชื่อลูกค้า : คุณนฤวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-046-6141
จัดส่ง 18/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572878865TH

ชื่อลูกค้า : คุณจารุวัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-395-4953
จัดส่ง 18/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572878896TH

ชื่อลูกค้า : คุณนริศรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-465-9356
จัดส่ง 17/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : centralworld

ชื่อลูกค้า : คุณอรอุทัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-268-8642
จัดส่ง 16/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH15062QX2KW5H

ชื่อลูกค้า : คุณสุรพล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-651-5978
จัดส่ง 16/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH03052QX3A80C

ชื่อลูกค้า : คุณสมลักขณา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-282-6595
จัดส่ง 16/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH06032QWBVP0D

ชื่อลูกค้า : คุณกิตติชัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-236-4544
จัดส่ง 15/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ส่งวันเสาร์

ชื่อลูกค้า : คุณปอนด์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-179-6999
จัดส่ง 15/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณนรีพัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-163-5564
จัดส่ง 14/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : 822139316051