ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณอนุพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-454-7946
จัดส่ง 08/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED097372563TH

ชื่อลูกค้า : คุณภัทราวดี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-459-4639
จัดส่ง 08/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265245881TH

ชื่อลูกค้า : คุณศิลามณี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-365-1541
จัดส่ง 08/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265245864TH

ชื่อลูกค้า : คุณนกยูง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-195-6932
จัดส่ง 08/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265245878TH

ชื่อลูกค้า : คุณMUAY / เบอร์ที่ขาย : 0XX-519-6426
จัดส่ง 08/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง AIS

ชื่อลูกค้า : คุณกรรณิการ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-614-6626
จัดส่ง 08/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265245855TH

ชื่อลูกค้า : เฟิร์ส / เบอร์ที่ขาย : 0XX-542-9291
จัดส่ง 07/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณเอ๋ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-695-9595
จัดส่ง 07/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณพิมพกานต์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-6961
จัดส่ง 06/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265224436TH

ชื่อลูกค้า : คุณอัศวิน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-070-7050
จัดส่ง 06/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265224422TH

ชื่อลูกค้า : คุณจุฑาภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-628-2982
จัดส่ง 05/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265244654TH

ชื่อลูกค้า : คุณธนพล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-354-5328
จัดส่ง 05/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265244648TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐฐชาช์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-962-8924
จัดส่ง 05/11/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : โรบินสัน สมุทรปราการ

ชื่อลูกค้า : คุณธมลชนก / เบอร์ที่ขาย : 0XX-164-5924
จัดส่ง 04/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265242948TH

ชื่อลูกค้า : คุณธารารัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-879-5935
จัดส่ง 04/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265242939TH

ชื่อลูกค้า : คุณพรทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-636-4294
จัดส่ง 03/11/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : Scb รัชโยธิน

ชื่อลูกค้า : คุณพงศ์ระพี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-962-8789
จัดส่ง 03/11/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : line man ปทุมธานี

ชื่อลูกค้า : คุณน้ำฝน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-945-5449
จัดส่ง 03/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265241329TH

ชื่อลูกค้า : คุณเตชินี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-561-4951
จัดส่ง 02/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265219657TH

ชื่อลูกค้า : คุณธิดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-328-2693
จัดส่ง 02/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265219626TH