ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณฐิติพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-883-9954
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ส่งวันเสาร์

ชื่อลูกค้า : คุณฉวีวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-156-9495
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-953-5639
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-428-2945
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-398-7936
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-392-4142
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-445-1692
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-495-1699
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-536-9561
จัดส่ง 13/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณกิติวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-449-2949
จัดส่ง 12/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ส่ง พฤหัส

ชื่อลูกค้า : คุณนิธิวดี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-944-9153
จัดส่ง 12/04/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ส่ง พฤหัส

ชื่อลูกค้า : คุณสรินทร์ดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-656-5428
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267532TH

ชื่อลูกค้า : ธิดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-449-2456
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267528TH

ชื่อลูกค้า : คุณอาแอเสาะ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-2982
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267498TH

ชื่อลูกค้า : คุณปรียานุช / เบอร์ที่ขาย : 0XX-149-3593
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267484TH

ชื่อลูกค้า : คุณจุฑาทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-632-6591
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267507TH

ชื่อลูกค้า : คุณอิงณิชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-469-3624
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267475TH

ชื่อลูกค้า : คุณสริดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-649-8242
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267467TH

ชื่อลูกค้า : คุณทอรุ้ง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-693-5453
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267515TH

ชื่อลูกค้า : คุณกิตติ์พิพัชญ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-469-3559
จัดส่ง 11/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED583267453TH