ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณปริวัตร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-662-6628
จัดส่ง 02/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เองTRUE

ชื่อลูกค้า : คุณกรวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-659-8626
จัดส่ง 02/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265219630TH

ชื่อลูกค้า : คุณพิศิทธิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-659-2463
จัดส่ง 02/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265219643TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐพริษฐ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-196-6932
จัดส่ง 02/11/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265219612TH

ชื่อลูกค้า : คุณnoi / เบอร์ที่ขาย : 0XX-594-9895
จัดส่ง 02/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เองTRUE

ชื่อลูกค้า : คุณแอ๊ป / เบอร์ที่ขาย : 0XX-236-5941
จัดส่ง 01/11/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : ลาดกระบัง

ชื่อลูกค้า : คุณอารยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-156-9996
จัดส่ง 01/11/2021

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : Icon Siam

ชื่อลูกค้า : คุณศิวพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-4916
จัดส่ง 01/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH0204228PS29D

ชื่อลูกค้า : คุณจุฑาทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-541-5936
จัดส่ง 01/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ๋J&T821543280084

ชื่อลูกค้า : คุณนนท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-149-3564
จัดส่ง 01/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH0204228PFG1G

ชื่อลูกค้า : คุณพิศิทธิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-153-6449
จัดส่ง 01/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH0204228PNA0F

ชื่อลูกค้า : คุณชาลี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-141-5596
จัดส่ง 01/11/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH0204228PJ

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-757-5577
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-772-2272
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-313-3313
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-575-5575
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-272-7227
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-575-7775
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-757-5577
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-727-2772
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่