ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-227-2722
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัก / เบอร์ที่ขาย : 0XX-141-6298
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณรัก / เบอร์ที่ขาย : 0XX-141-6698
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณวัชราพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-962-6266
จัดส่ง 31/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSวันจันทร์

ชื่อลูกค้า : คุณVIM / เบอร์ที่ขาย : 0XX-362-2994
จัดส่ง 30/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองวงเวียนใหญ่

ชื่อลูกค้า : คุณจิราภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-596-5987
จัดส่ง 30/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TH011421YWVH9E

ชื่อลูกค้า : พี่เจน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-651-4159
จัดส่ง 29/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณณฤทธิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-563-6289
จัดส่ง 29/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265208230TH

ชื่อลูกค้า : คุณชนะทัษษ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-916-3941
จัดส่ง 29/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265208212TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐพัชร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-554-6498
จัดส่ง 29/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265208243TH

ชื่อลูกค้า : คุณนิชาภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-141-9664
จัดส่ง 29/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265208257TH

ชื่อลูกค้า : คุณหนุ่ย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-994-5936
จัดส่ง 29/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เองTRUE

ชื่อลูกค้า : คุณหนุ่ย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-994-9497
จัดส่ง 29/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เองTRUE

ชื่อลูกค้า : คุณสุภิญญา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-142-9542
จัดส่ง 28/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202592TH

ชื่อลูกค้า : คุณธันยนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-694-1564
จัดส่ง 28/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202589TH

ชื่อลูกค้า : คุณสิริหงษ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-935-6954
จัดส่ง 28/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : TH011121QMCJ7B

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-651-9192
จัดส่ง 28/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202478TH

ชื่อลูกค้า : คุณวุฒิ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-145-1465
จัดส่ง 27/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202444TH

ชื่อลูกค้า : คุณสิริหงษ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-614-4515
จัดส่ง 27/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202413TH

ชื่อลูกค้า : คุณธนกฤต / เบอร์ที่ขาย : 0XX-293-6515
จัดส่ง 27/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202461TH