ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณอรทัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-466-9395
จัดส่ง 01/04/2022

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU000164294P5

ชื่อลูกค้า : คุณชัญญาพัชญ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-149-9287
จัดส่ง 01/04/2022

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU0001642959U

ชื่อลูกค้า : Lewwiizz / เบอร์ที่ขาย : 0XX-615-3356
จัดส่ง 01/04/2022

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU000164293LJ

ชื่อลูกค้า : คุณสมพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-451-5954
จัดส่ง 01/04/2022

ส่งโดย: Kerry Express / หมายเลขพัสดุ : TPLU000164291V5

ชื่อลูกค้า : คุณอรทัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-466-9395
จัดส่ง 01/04/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TPLU000164294P5

ชื่อลูกค้า : คุณนนท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-165-6664
จัดส่ง 31/03/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณนนท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-165-6646
จัดส่ง 31/03/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณสุภิศา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-469-4698
จัดส่ง 31/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์SR

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-697-8992
จัดส่ง 31/03/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : อาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-935-6942
จัดส่ง 31/03/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : มารับเองตลาดพลู

ชื่อลูกค้า : คุณอิมม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-249-4691
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์SR

ชื่อลูกค้า : คุณเศรษฐศิริ​ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-664-2639
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ626389695TH

ชื่อลูกค้า : คุณ คะนิ้ง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-478-9951
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ626389641TH

ชื่อลูกค้า : คุณซาย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-889-9442
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : ลาดพร้าว

ชื่อลูกค้า : คุณริญญาภัทร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-445-6982
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ626389655TH

ชื่อลูกค้า : คุณศศิธร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-169-9162
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ626389669TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฏฐณิชชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-442-8914
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572845014TH

ชื่อลูกค้า : คุณอาแอเสาะ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-198-2942
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ626389686TH

ชื่อลูกค้า : คุณมานพ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-346-9454
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ626389672TH

ชื่อลูกค้า : เศรษฐ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-664-2639
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ems