ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คุณมีน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-291-5932
จัดส่ง 27/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202427TH

ชื่อลูกค้า : คุณศิริญญา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-265-9466
จัดส่ง 27/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED265202458TH

ชื่อลูกค้า : คุณศุภชัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-542-8644
จัดส่ง 26/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206367545TH

ชื่อลูกค้า : คุณเลอศักดิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-624-6416
จัดส่ง 26/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206367538TH

ชื่อลูกค้า : คุณบรรเจิด / เบอร์ที่ขาย : 0XX-829-5895
จัดส่ง 26/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206367513TH

ชื่อลูกค้า : คุณณัฐปภัทรสรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-464-9287
จัดส่ง 26/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206367527TH

ชื่อลูกค้า : คุณยุภาพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-944-9263
จัดส่ง 26/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206367500TH

ชื่อลูกค้า : phueng / เบอร์ที่ขาย : 0XX-095-9569
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : phueng / เบอร์ที่ขาย : 0XX-095-6144
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : phueng / เบอร์ที่ขาย : 0XX-095-1544
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : phueng / เบอร์ที่ขาย : 0XX-094-9366
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : phueng / เบอร์ที่ขาย : 0XX-094-9463
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : phueng / เบอร์ที่ขาย : 0XX-093-2232
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : phueng / เบอร์ที่ขาย : 0XX-092-9544
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อลูกค้า : คุณทราภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-665-1929
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206398878TH

ชื่อลูกค้า : คุณปภาอร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-516-6442
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206398904TH

ชื่อลูกค้า : คุณปภาอร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-691-4926
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206398904TH

ชื่อลูกค้า : คุณพัลลภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-994-6944
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206398918TH

ชื่อลูกค้า : คุณธีรวัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-149-6563
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206398895TH

ชื่อลูกค้า : คุณฝ้าย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-464-1782
จัดส่ง 25/10/2021

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED206398881TH