ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เลขพัสดุจะอัพเดทให้ลูกค้าทุกท่านเวลา 16.00-17.00 ของทุกวันค่ะ

ตรวจสอบโดยนำเลขพัสดุไปใส่ที่ลิงค์นี้  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 


ชื่อลูกค้า : คะนิ้ง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-478-9951
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EJ626389641TH

ชื่อลูกค้า : เอ็ม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-615-1549
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : อาท 10

ชื่อลูกค้า : ริญญา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-445-6982
จัดส่ง 30/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ems

ชื่อลูกค้า : คุณนพรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-659-4565
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572835958TH

ชื่อลูกค้า : คุณเอฆรินทร์​ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-145-6982
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572835944TH

ชื่อลูกค้า : คุณนพรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-659-4265
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572835958TH

ชื่อลูกค้า : พระณรงค์ศักดิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-416-3917
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572835975TH

ชื่อลูกค้า : คุณไพเราะ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-9645
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : 822064347090

ชื่อลูกค้า : เพื่อนอาท / เบอร์ที่ขาย : 0XX-707-0777
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่เอง

ชื่อลูกค้า : คุณสุภาณี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-294-1591
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572834042TH

ชื่อลูกค้า : เปรมจิต / เบอร์ที่ขาย : 0XX-294-5328
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TPLU000163033QS

ชื่อลูกค้า : พระณรงค์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-526-2941
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : TPLU000163029UA

ชื่อลูกค้า : ลลิตา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-350-5464
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572841882TH

ชื่อลูกค้า : กิตติ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-356-5650
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED572841896TH

ชื่อลูกค้า : อาแอ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-356-9987
จัดส่ง 29/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมเอง

ชื่อลูกค้า : คุณนก / เบอร์ที่ขาย : 0XX-159-8988
จัดส่ง 28/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมเอง

ชื่อลูกค้า : พิชณา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-624-6241
จัดส่ง 27/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมเอง

ชื่อลูกค้า : พรชัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-928-2236
จัดส่ง 27/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมเอง

ชื่อลูกค้า : สมปอง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-195-4989
จัดส่ง 27/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมเอง

ชื่อลูกค้า : สมปอง / เบอร์ที่ขาย : 0XX-546-3893
จัดส่ง 27/03/2022

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมเอง