หมวดหมู่
ราคา
วันเกิด
ผลรวม
เครือข่าย

เลขต้องห้ามในเบอร์โทรศัพท์

วันที่ 10/04/2023

ใน 7 ตัวหลัง ของเบอร์โทร ห้าม!!

xxx - ABCDEFG ดูคู่ความหมาย 6 คู่ AB BC CD DE EF FG

00     = ป่วย เป็นโรค หาสาเหตุไม่ได้ เก็บเงินไม่อยู่ การเงินไม่ดี

11        =  มีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงาน ชีวิตขึ้นลงเร็ว, ใจร้อน, ดื้อรั้น

12 , 21 = ทะเลาะเบาะแว้ง, อารมณ์แปรปรวน

13 , 31 = อุบัติเหตุ , ใจร้อน

18 , 81 = ถูกหักหลัง

27 , 72 = หนี้สิ้น

34 , 43 = ปากเสีย

37 , 73 = อุปสรรค เหนื่อย เครียด อุบัติเหตุ

38 , 83 = อารมณ์ร้อน หูเบา

48 , 84 = โกหกเก่ง เชื่อไม่ได้ , เหล่ห์เหลี่ยม

57 , 75 = ขัดแย้งผู้ใหญ่

58 , 85 = เหล่ห์เหลี่ยม , พลิกแพงเก่ง

67 , 76 = ทุกข์เรื่องรัก ปัญหาการเงิน สูญเสีย

68 , 86 = ลุ่มหลง มัวเมา ฟุ้งเฟ้อ (ใช้ได้เฉพาะอาชีพ)

77       = เครียด , เหนื่อย , ลำบาก กดดัน แบกรับภาระ

 

เลขขต้องห้าม

 

#เลขห้ามเบอร์โทรศัพท์ #เลขห้าม #เลขขต้องห้าม

#เบอร์โทรศัพท์